Chuyên mục: CHỨNG NHẬN ISO

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn  HACCP

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn HACCP

Tiêu chuẩn HACCP (viết tắt của Hazard Analysis  and  Critical Controll Points) là Hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua nhận biết các mối nguy, …
Tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì? Mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp/tổ chức của bạn? bạn muốn tìm hiểu về bộ tiểu chuẩn này? Dưới đây là một số thông tin cơ bản …
Hotline: 0985.422.225
Chat Facebook
Gọi:0985422225