Chuyên mục: CHỨNG NHẬN ISO

Tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015

TIÊU CHUẨN ISO 9001 PHIÊN BẢN 2015

 Phiên bản thứ 5 của ISO 9001, ISO 9001:2015 đã được ban hành vào 15/9/2015 là phiên bản mới thay thế cho ISO 9001:2008. Phiên bản năm 2015 có những thay đổi quan trọng mà …
Giấy chứng nhận tiêu chuẩn HACCP

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn HACCP

Tiêu chuẩn HACCP (viết tắt của Hazard Analysis  and  Critical Controll Points) là Hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua nhận biết các mối nguy, …
Tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì? Mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp/tổ chức của bạn? bạn muốn tìm hiểu về bộ tiểu chuẩn này? Dưới đây là một số thông tin cơ bản …
Hotline: 0985.422.225
Chat Facebook
Gọi:0985422225