DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là một trong các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp.  Việc đăng kí bảo hộ nhãn hiệu hiện nay thì được cá chủ thể thực hiện thông qua dịch vụ đăng kí nhãn hiệu. Bởi lẽ, dịch vụ này có nhiều ưu điểm mà tiến hành đăng kí nhãn hiệu nhanh gọn và hiệu quả hơn khi họ tự mình thực hiện. Thông qua bài này, ISO 9001 2015 giới thiệu với các bạn về dịch vụ đăng kí bảo hộ nhãn hiệu cũng như về việc thực hiện dịch vụ này tại ISO 9001 2015 .

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Trước tiên, chúng ta cần phải tìm hiểu về nhãn hiệu để từ đó làm nền tảng tìm hiểu các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu trong đó có dịch vụ đăng kí.

Nhãn hiệu

Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì:

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Trong đó chúng ta cũng cần tìm hiểu về các nhãn hiệu sau:

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.

– Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Đăng kí nhãn hiệu

a) Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

 • Điều kiện cần :

+ Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

+ Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

 • Điều kiện đủ:

Nhãn hiệu thực hiện đăng kí không chứa đựng các dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu quy định tại điều 73 Luật SHTT.

b) Đơn đăng kí nhãn hiệu:

 • Đáp ứng các yêu cầu chung:

Đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm các tài liệu sau đây:

+ Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

+ Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ quy định tại các điều từ Điều 102 đến Điều 106 của Luật này;

+ Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

 • Đáp ứng yêu cầu riêng:

+ Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

+ Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

+ Hàng hoá, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

c) Thủ tục đăng kí

 • Chuẩn bị đơn đăng kí: đáp ứng theo yêu cầu phần trên đã nêu
 • Tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là tại Cục sở hữu trí tuệ

Tại đây, cơ quan có thẩm quyền chỉ nhận đơn đăng kí nhãn hiệu khi: có đủ thông tin để xác định người nộp đơn và mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu; chứng từ nộp phí và lệ phí.

 • Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định hình thức đơn đăng kí nhãn hiệu sau đó công bố về việc chấp nhận đơn đăng kí là hợp lệ
 • Tiến tới thẩm định nội dung đơn đăng kí nhãn hiệu
 • Ra quyết định :

+ Từ chối cấp giấy chứng nhận:

Đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong các trường hợp sau đây:

 1. a) Có cơ sở để khẳng định rằng đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ;
 2. b) Đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng không phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 90 của Luật này;
 3. c) Đơn thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 90 của Luật này mà không được sự thống nhất của tất cả những người nộp đơn.

+ Cấp giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu:

Đơn đăng ký nhãn hiệu không thuộc các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ quy định tại khoản 1, khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 117 của Luật này và người nộp đơn nộp lệ phí thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

⇒ Xem thêm: Sở hữu trí tuệ

Lợi ích khi đăng ký nhãn hiệu

–  Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là cơ sở để các doanh nghiệp có thể bảo vệ, nâng cao thương hiệu hàng hóa mà mình tạo dựng được.

 –  Sau khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, không ai được quyền sử dụng nhãn hiệu của doanh nghiệp mình mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.
    Nói tóm lại, việc đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận bảo hộ đối với nhãn hiệu thì rất cần thiết để bảo hộ quyền lợi chính đáng – mà ở đây là chủ quyền về hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Khi có giấy này, doanh nghiệp có đầy đủ cơ sở pháp lý để chứng minh và bảo vệ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình.

Dịch vụ đăng kí bảo hộ nhãn hiệu

Dịch vụ đăng kí bảo hộ nhãn hiệu là loại dịch vụ ngành nghề kinh doanh có điều kiên trong đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện các công việc liên quan đến đăng kí nhãn hiệu cho bên nhận cung ứng ví dụ như: tư vấn về đăng kí hoặc là đại diện khách hàng thực hiện đăng kí bảo hộ nhãn hiệu. Theo đó, đơn vị đứng ra giúp người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ phải được Cục ghi nhận là Đại diện sở hữu trí tuệ.

 • Bên cung ứng:

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là một dịch vụ ngành nghề có điều kiện, không phải công ty luật hay công ty tư vấn nào cũng được phép hành nghề. Bên cung ứng là các tổ chức được pháp luật cho phép thực hiện dịch vụ đăng kí bảo hộ nhãn hiệu cho khách hàng.

Vậy chúng ta có thể nhận biết thông qua các cách thức sau để biết được công ty dịch vụ có phải là đại diện sở hữu công nghiệp hay không :

Thứ nhất, chính là Giấy ủy quyền. Nếu là Đại diện sở hữu công nghiệp thì tài liệu yêu cầu duy nhất mà doanh nghiệp phải cung cấp đó chính là Giấy ủy quyền theo mẫu. Thứ hai,người nộp đơn không phải ký trực tiếp vào trong đơn đăng ký nhãn hiệu, thay vào đó Đại diện sở hữu công nghiệp mới được đứng tên trong mục Đại diện của chủ đơn tại Mục 2 tờ khai đăng ký nhãn hiệu. Thứ ba, để tiện trao đổi với xét nghiệm viên trong Cục, mọi giấy tờ sẽ được Cục gửi về địa chỉ của Đại diện như đã đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ.

 • Bên nhận cung ứng:

  Bên nhận cung ứng hay còn gọi là khách hàng có nhu cầu đăng kí bảo hộ nhãn hiệu.

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam của Văn phòng chứng nhận ISO 9001 2015.

Khi đến với ISO 9001 2015 các bạn sẽ yên tâm vì Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại ISO 9001 2015 đã được Cục sở hữu trí tuệ đồng ý cấp Thẻ đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và được phép cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho cá nhân và doanh nghiệp. Ngoài ra, thủ tục tiến hành thực hiện việc đăng kí nhãn hiệu của chúng tôi rất đơn giản và gọn nhẹ. Khi thực hiện dịch vụ tại đây, các bạn chỉ cần thông tin cho chúng tôi biết về đối tượng cần đăng kí nhãn hiệu sau đó chúng tôi sẽ cùng các bạn đánh giá về khả năng cấp GCN. Tiếp đến, các thủ tục khác thì chúng tôi sẽ thực hiện giúp các bạn và các bạn có sẽ được chúng tôi thông báo về tình hình cấp GCN tại Cục cũng như về việc được Cục ra quyết định cấp GCN đăng kí bảo hộ nhãn hiệu.

Vậy tại sao nhiều khách hàng lại chọn Văn phòng chứng nhận  ISO 9001 2015 ?

Chính là vì dịch vụ tại đây rất uy tín:

 • Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức, thay vì họ tự mình thực hiện đăng kí thì ISO 9001 2015 sẽ đại diện các bạn thực hiện do đó khách hàng có thể thực hiện các công việc khác mà việc cấp giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu vẫn được diễn ra.
 • Dịch vụ đăng kí của ISO 9001 2015 rất đơn giản và thuận tiện cho tất cả khách hàng như đã nêu ở trên
 • Tại đây, ngoài việc đăng kí nhãn hiệu chúng tôi còn tích hợp các dịch vụ đăng kí quyền sở hữu công nghiệp khác mà các bạn có thể tham khảo.
 • Ngoài ra, đăng kí bảo hộ nhãn hiệu thường phải trải qua thủ tục khá phức tạp mà còn yêu cầu sự hiểu biết pháp lý về việc đăng kí. Do đó, lựa chọn dịch vụ đăng kí của ISO 9001 2015 là sự lựa chọn đúng đắn của khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia nhiều khinh nghiệm và có những am hiểu sâu rộng liên quan đến đăng kí sở hữu công nghiệp trong đó có nhãn hiệu chúng tôi tin rằng sẽ làm các bạn hài lòng và chúng tôi sẽ chứng minh sự uy tín của ISO 9001 2015 thông qua việc các bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu khi sử dụng dịch vụ tại đây

Làm cách nào để liên hệ với chúng tôi ?

Mọi thông tin thắc mắc cần được chúng tôi giải quyết các bạn hãy liên hệ qua kênh sau:

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

BT05 – Khu đô thị Dịch Vọng – Q. Cầu Giấy  – Hà Nội

Website: http://iso90012015.com.vn

Email: chungnhanisocert@gmail.com  – info@chungnhanquocte.com

Hotline: 0985.422.225 – 0906.225.155

 VĂN PHÒNG SÀI GÒN

65/270 Phan Đình Phùng – Q. Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

Website: http://iso90012015.com.vn

Email: chungnhanisocert@gmail.com  – info@chungnhanquocte.com

Hotline: 0985.422.225 – 0906.225.155

 

 

 

 

 

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU
Rate this post

Leave a Reply

Hotline: 0985.422.225
Chat Facebook
Gọi:0985422225