DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Mã số mã vạch là một trong các công nghệ nhận dạng và thu nhập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm…dựa trên việc ấn định một mã số hoặc chữ số cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng vạch để thiết bị hay máy quét có thể đọc được. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của các độc giả, VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN ISO 9001 2015 cung cấp bài viết hôm nay với chủ để Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch.

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Cơ sở pháp lý cho dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

 • Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN quy định về cấp, sử dụng, quản lý mã số mã vạch
 • Thông tư 16/2011/TT-BKHCN sửa đổi Quyết định trên

Các khái niệm cần làm rõ về đăng ký mã số mã vạch

Mã sô là một dãy các chữ số dùng để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức.

Mã vạch là một dãy các vạch thẫm song song và các khoảng trống xen kẽ để thể hiện mã số sao cho máy quét có thể đọc được.

Việc đăng ký mã số mã vạch là một nhu cầu quan trọng của doanh nghiệp trong việc thực hiện bán buôn hoặc bán lẻ sản phẩm ra thị trường.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN ISO 9001 2015 cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch với mức chi phí hợp lý. Quý khách sẽ nhận được sự tư vấn, chứng nhận từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Đối tượng phải đăng ký mã số mã vạch

Các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức/doanh nghiệp) có nhu cầu sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp MÃ SỐ MÃ VẠCH.

Các loại MÃ SỐ MÃ VẠCH

Các loại MÃ SỐ MÃ VẠCH được cấp và quản lý thống nhất gồm:

 • Mã doanh nghiệp
 • Mã số rút gọn (EAN 8)
 • Mã số địa điểm toàn cầu (GLN)

Các loại MÃ SỐ MÃ VẠCH do tổ chức, doanh nghiệp tự lập để sử dụng, sau khi được cấp mã doanh nghiệp, bao gồm:

 • Mã số thương phẩm toàn cầu (GLN)
 • Mã số địa điểm toàn cầu (GLN)
 • Các loại mã số cho đơn vị hậu cần, tài sản hoặc đối tượng khác khi có nhu cầu sử dụng.

Cơ quan có thẩm quyền cấp và quản lý mã số mã vạch

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Tổng cục TCĐLCL) là cơ quan giúp Bộ Khoa học và Công nghệ cấp các loại MÃ SỐ MÃ VẠCH quy định tại khoản 1 Điều 4 của quy định này và quản lý các loại MÃ SỐ MÃ VẠCH quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của Quy định này.

» Xem thêm: Mã số mã vạch

Quy trình cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch của ISO 9001 2015

Chuyên gia chứng nhận tại ISO 9001 2015 thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ đăng ký, thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH và đại diện khách hàng nhận kết quả và bàn giao kết quả đăng ký MÃ SỐ MÃ VẠCH cho khách hàng.

 • Bước 1: Đăng ký sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH
 • Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH
 • Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH
 • Bước 4: Hướng dẫn sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH

Hồ sơ đăng ký sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH

Hồ sơ đăng ký gồm:

 • Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập
 • Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN
 • Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam

Số lượng hồ sơ là 2 bộ.

Hướng dẫn sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH tuân thủ các quy định về sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH quy định tại Chương III của Quy định này và các quy định khác có liên quan đến sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH.

Sau khi được cấp mã doanh nghiệp, tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH tự quy định mã số phân định vật phẩm, số phân định tổ chức/địa điểm và lập các loại MÃ SỐ MÃ VẠCH quy định tại khoản 2 Điều 4 cho các vật phẩm, tổ chức/địa điểm của mình. Tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH phải gửi danh mục các Mã số thương phẩm toàn cầu GTIN và Mã số địa điểm toàn cầu GLN được sử dụng cho Tổng cục TCĐLCL (thông qua tổ chức tiếp nhận hồ sơ) để quản lý chung, theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy định này. Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quy định này.

Việc gắn hoặc ghi MÃ SỐ MÃ VẠCH trên vật phẩm, nhãn, bao bì, phương tiện vận chuyển và trong các tài liệu liên quan kèm theo phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và các quy định khác liên quan.

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN ISO 9001 2015

Uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng hàng đầu

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN ISO 9001 2015 là tổ chức chứng nhận có uy tín, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận.

Hệ thống quản lý

ISO 9001 2015 với hệ thống quản lý có mặt tại những thành phố trọng điểm quốc gia. Do đó, khách hàng có thể thụ hưởng nhiều lợi ích từ hiệu suất làm việc của chúng tôi.

Cộng tác chặt chẽ

ISO 9001 2015 luôn được đánh giá cao bởi sự cộng tác chặt chẽ với các đối tác, hướng vào sự phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt các chuyên gia chứng nhận của ISO 9001 2015 được đào tạo chuyên môn cao để thực hiện những cuộc đánh giá chứng nhận có ý nghĩa thực tiễn cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Dịch vụ chứng nhận tích hợp

ISO 9001 2015 cung cấp dịch vụ chứng nhận tích hợp nhiều tiêu chuẩn đã được công nhận để giúp

Một số vấn đề thường gặp liên quan đến mã số mã vạch

Với việc sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH nước ngoài

Các tổ chức/doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam muốn sử dụng Mã nước ngoài (bao gồm cả mã UCC của Mỹ và Canada) để in trên sản phẩm của mình nhằm phục vụ cho mục đích chỉ để xuất khẩu, phải được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc được tổ chức nước ngoài chủ sở hữu ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài thông qua thư ủy quyền, hợp đồng sử dụng hoặc các hình thức ủy quyền khác. Sau khi được cấp hoặc được ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài, tổ chức sử dụng phải thông báo việc sử dụng mã số nước ngoài với Tổng cục TCĐLCL bằng văn bản, gửi kèm theo bản sao giấy phép sử dụng, thư ủy quyền, hợp đồng sử dụng hoặc bằng chứng ủy quyền khác.

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH

Giấy chứng nhận quyền sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH đã cấp sẽ bị thu hồi khi tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH vi phạm các điều, khoản của Quy định này và các nội dung đã cam kết khi đăng ký sử dụng MÃ SỐ MÃ VẠCH.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch..

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

BT05 – Khu đô thị Dịch Vọng – Q. Cầu Giấy  – Hà Nội

Website: http://iso90012015.com.vn

Email: chungnhanisocert@gmail.com  – info@chungnhanquocte.com

Hotline: 0985.422.225 – 0906.225.155

 VĂN PHÒNG SÀI GÒN

65/270 Phan Đình Phùng – Q. Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

Website: http://iso90012015.com.vn

Email: chungnhanisocert@gmail.com  – info@chungnhanquocte.com

Hotline: 0985.422.225 – 0906.225.155

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH
Rate this post

Leave a Reply

Hotline: 0985.422.225
Chat Facebook
Gọi:0985422225